Windir

Текст песни Det Som Var Haukareid

Det Som Var Haukareid видео клип

Windir
Обзор
Windir - Sóknardalr альбом
АЛЬБОМ
Голоса:
0
Теги:
  • black metal
  • folk metal
  • norwegian black metal
  • norwegian metal
  • viking metal
Смотри также:
Неверный текст?

Windir - Текст песни Det Som Var Haukareid

Håyrde nåke so i skogen va, ondra meg pao kå ditta va,
i skjine ao maon va ra nåke eg saog, nåke so leea seg i skogen vaor.
Traska ondrande opp fø å sjao ken da va.
Da vakkje nåken, men nåke ra va.
Eg kjende ri va rar, men utn å kjenna.
Eg håyrde ri va rar, men utn å håyra.
Eg saog ri sto rar, men utn å sjao.
Eg følde instinkte å innøve eg for.
Ke konne ra vera, Windir - Det Som Var Haukareid - http://ru.motolyrics.com/windir/det-som-var-haukareid-lyrics.html
Haukarei va vaor?
Kår ai gran va so sjeli ti førfedredn (mi føle kårt ait skritt du teke)

Kårt ait kratt va so ai prøva (tanke å sinn e dá ain ao vinne)
Kårt ait glimt ao maon va so nye visdåm (visdåm e makt)
Kårt ait bøks va so å utvia herredøme å maira ska ru fao).
Itte ai stond eg stågga fø å sjao, her va alt eg konde dråyma om å fao.
Ditta vakkje Haukarei eg va vande me å sjao, men ait rike eg no skolde fao

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Det Som Var Haukareid"? Напишите ваш комментарий.

Тексты песен альбома "Sóknardalr"

Рекомендуемые песни