Windir

Текст песни Kampen

Kampen видео клип

Windir
Обзор
Windir - Arntor альбом
АЛЬБОМ
Голоса:
0
Теги:
  • black metal
  • folk metal
  • pagan metal
  • sogna metal
  • viking metal
Смотри также:
Неверный текст?

Windir - Текст песни Kampen

Føste gaongen di kom va ra med kvite krist å kråss,
maonge ao åss nekta å ta imot dinna bysle krist, men nåken ao åss svikta.
Jor å stidling i stan før haidn skjikk.
No mao mi ao å lima, ain kamp mot kristne fanta.
Torshammaren vart knuste, irstatta me ain kråss.
Sjonging ao tona, irstatta me bysle or.
Bloting føbåe, irstatta me gustineste.
Håvi vart brende, irstatta me kjørkje.
No mao mi ao å lima, ain kamp mot kristne fanta.
Windir - Kampen - http://ru.motolyrics.com/windir/kampen-lyrics.html
Dan andre gaongen di kom va ra so bedrevitara me sokadla konnskap.
Maonge ao åss nekta å verta so byfanta, nåken ao åss svikta.
Status å innpass i stan før sont bondevit.
No mao mi ao å lima, ain kamp mot byfanta.
Hauga å vådla føsvinde, store bygj å bue.
Spraoke vaort vert utvatna, ao ti å, i ti e.
Bjor å laug, ti søte vin å rapavatn.
Fjøsbrok å trisko, ti vie brøke å tåskne sko.
No mao mi ao å lima, ain kamp mot byfanta.

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Kampen"? Напишите ваш комментарий.

Тексты песен альбома "Arntor"

Рекомендуемые песни