Shahzoda

Текст песни Ishon

Ishon видео клип

Shahzoda
Обзор
Голоса:
0
Смотри также:
Неверный текст?

Переводы песни Ishon:

русскийтранслит

Shahzoda - Текст песни Ishon

Йўллар узун, масофа узун.
Олислардан ҳалак,
Сен-ла бугун, севгинг-ла бугун
Яшасам керак.
Меҳрингга зорман,
Яна озорман.
Асло соғинч тинмас яна кўзимда.
Менинг қалбимдан кетмасанг керак.
Эҳтимол, гумон.
Эҳтимол, севгим - армон,
Лекин ҳар сафар юрак
Сенга талпинар, ишон.
Эҳтимол, гумон.
Сенга бор севгим, ишон.
Лекин бу мағрур юракShahzoda - Ishon - http://ru.motolyrics.com/shahzoda/ishon-lyrics.html
Талпинар севгим томон.
Ишон..
Тунлар юлдуз бўлади ҳамроҳ
Менинг чин севгимга.
Майин шамол, тинглаб сўзларим,
Шерик дардимга.
Яна ёнаман, армон бўламан
Севгим айтолмасдан.
Нега сезмайсан, нега кўрмайсан
Севгим кўзимда.
Эҳтимол, гумон.
Эҳтимол, севгим армон,
Лекин ҳар сафар юрак
Сенга талпинар, ишон...

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Ishon"? Напишите ваш комментарий.

Рекомендуемые песни