Shadmehr Aghili

Текст песни Halam avaz mishe

Halam avaz mishe видео клип

Shadmehr Aghili
Обзор
Shadmehr Aghili - Tarafdar альбом
АЛЬБОМ
Голоса:
0
Смотри также:
Неверный текст?

Переводы песни Halam avaz mishe:

английский (2)

Shadmehr Aghili - Текст песни Halam avaz mishe

Halam avaz mishe
Harfe to ke bashe
Bi etemadam kon be hameye donya
inke ba man bash
Kenare man tanha
kenare man tanha
kenare man tanha Az avalin jomlat, fahmide budam zud
eshghaye ghabl az to sue tafahom bud
Onghadr mikhamet hame bahat bad shan
ba hasrat har ruz az kenare ma rad shan Halam avaz mishe
Harfe to ke bashe
Esme to barune
Atre to hamrashe
On gushe az ghalbam
Ke male hichkas nist
Ke ba to arum shod
Aslan moshakhas nist Bi etemadam kon be hameye donya
Inke ba man bash
Kenare man tanhaShadmehr Aghili - Halam avaz mishe - http://ru.motolyrics.com/shadmehr-aghili/halam-avaz-mishe-lyrics.html
Kenare man tanha Az avalin jomlat fahmide budam zud
Eshghaye ghabl az to sue tafahom bud
Halam avaz mishe
Harfe to ke bashe
Esme to barune
Atre to hamrashe
On gushe az ghalbam
Ke male hichkas nist
Ke ba to arum shod
Aslan moshakhas nist Halam avaz mishe
Harfe to ke bashe
Esme to barune
Atre to hamrashe
On gushe az ghalbam
Ke male hich kas nist
Ke ba to arum shod
Aslant moshakhas nist
Halam avaz mishe!

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Halam avaz mishe"? Напишите ваш комментарий.

Тексты песен альбома "Tarafdar"

Рекомендуемые песни