Shadmehr Aghili

Текст песни Fale Ghahveh

Fale Ghahveh видео клип

Shadmehr Aghili
Обзор
Голоса:
0
Смотри также:
Неверный текст?

Shadmehr Aghili - Текст песни Fale Ghahveh

Peye esme to migashtam tahe ye fenjoone khali
Donbale ye tarhe tazeh ye tabasome khiali
Fenjoonaye labparideh ghahvehaye nime khorde
Mano eshghi ke vase hamishe morde
Del be eshghe to seporde

Fale to range faribo geryehaye asheghonast
Fale man tanine akharin taranast
Range ghaviye cheshmat range khabe ke ta share bi nahayat mano borde
Onja ke akhare eshghe onja ke marze sarabe
Shadmehr Aghili - Fale Ghahveh - http://ru.motolyrics.com/shadmehr-aghili/fale-ghahveh-lyrics.html
Peye esme to migashtam tahe ye fenjoone khali
Donbale ye tarhe tazeh ye tabasome khiali
Fenjoonaye labparideh ghahvehaye nime khorde
Mano eshghi ke vase hamishe morde
Del be eshghe to seporde

Fale to range faribo geryehaye asheghonast
Fale man tanine akharin taranast
Range ghaviye cheshmat range khabe ke ta share bi nahayat mano borde
Onja ke akhare eshghe onja ke marze sarabe

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Fale Ghahveh"? Напишите ваш комментарий.

Рекомендуемые песни