Sertab Erener

Текст песни Istanbul

Istanbul видео клип

Sertab Erener
Обзор
Sertab Erener - Rengârenk альбом
АЛЬБОМ
Голоса:
0
Смотри также:
Неверный текст?

Переводы песни Istanbul:

русскийиспанский

Sertab Erener - Текст песни Istanbul

Kimisi sadece I_inde gücünde
Kimisi sadece heyecan pe_inde
Kimisine sorulmaz bile derdi ne
Kiminle istanbul

Kimisi paça s1var dereyi görmeden
Kimisi bütün yutar lokmay1 bölmeden
Kimisi dü_mez ba_a çorap örmeden
0nceden istanbul

Gelirp bu _ehri bozan
Bu _ehre gelip bozulanlar
Hepsi ayn1 kazanda kayn1yor istanbulda
Doru söylüyorlar

Dile beni bir a_k
Sev sen istanbul sever seni sen beni seversen
Dile beni bir a_k
Sev sen 0stanbul döver sen beni üzersen

Ne çok canlar yakar istanbul
Bolca günahlara sokar istanbul
H1zl1 ko_anlar1 çabucak yorar istanbul istanbul
Ama sen istesende bu _ehirden kaçamayacaks1n
Çünkü akl1n bende bende istanbulday1m
Doru söylüyorlar
Sertab Erener - Istanbul - http://ru.motolyrics.com/sertab-erener/istanbul-lyrics.html
Dile beni bir a_k
Sev sen istanbul sever seni sen beni seversen
Dile beni bir a_k
Sev sen 0stanbul döver sen beni üzersen

Sen gidersen
0stanbul beklemez
Gelirsin gidersin
0stsanbul farketmez
Ac1 çeker özlersin
0stanbul üzülmez
Nas1l nedir halin
Istanbul hissetmez
Istanbul istanbul birini sevmiyorsan çekilmez
Doru söylüyorlar

Dile beni bir a_k
Sev sen istanbul sever seni sen beni seversen
Dile beni bir a_k
Sev sen 0stanbul döver sen beni üzersen

Dile beni bir a_k
Sev sen istanbul sever seni sen beni seversen
Dile beni bir a_k
Sev sen 0stanbul döver sen beni üzersen

Istanbul sever seni sen beni öpersen

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Istanbul"? Напишите ваш комментарий.

Тексты песен альбома "Rengârenk"

Рекомендуемые песни