Sertab Erener

Текст песни Zor kadın

Zor kadın видео клип

Sertab Erener
Обзор
Sertab Erener - Sertab альбом
АЛЬБОМ
Голоса:
0
Смотри также:
Неверный текст?

Переводы песни Zor kadın:

английский (2)

Sertab Erener - Текст песни Zor kadın

Acý bitti aþk bu defa
Yanýyor içim hala
Yüreðimde can buluyor
Her vuruþunda

Bana sorma hiç o günü
Eriyor tenim bedenim
Gecelerce iz sürerek
Aþk bulunmayacak
Sertab Erener - Zor kadın - http://ru.motolyrics.com/sertab-erener/zor-kadin-lyrics.html
Sorma sus sorma
Aþkým yýllarca
Hoþ bir kör tuzak
Heyhat

Yapma çok yýkýldým zor avundum
Affet zor kadýndým gel unuttum gel
Yapma çok yýkýldým zor avundum
Affet zor kadýndým gel unuttum gel

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Zor kadın"? Напишите ваш комментарий.

Тексты песен альбома "Sertab"

Рекомендуемые песни