Sarit Hadad

Текст песни Ha'chaim Shelcha Niphla'im

Ha'chaim Shelcha Niphla'im видео клип

Sarit Hadad
Обзор
Голоса:
0
Смотри также:
Неверный текст?

Переводы песни Ha'chaim Shelcha Niphla'im:

английский

Sarit Hadad - Текст песни Ha'chaim Shelcha Niphla'im

אני שומעת שאתה אומר לכולם
שטוב לך, שהחיים שלך נפלאים
רק אני יודעת מה אתה מרגיש בפנים
איך אתה נשרף אבל מקפיד לפזר חיוכים מה שעשית לי לא נסלח רק הזעם מטשטש
את מה שכואב לי כל כך
אני מנסה בכל יום מחדש להשתחרר, להתגבר
אתה בורח לארץ אחרתSarit Hadad - Ha'chaim Shelcha Niphla'im - http://ru.motolyrics.com/sarit-hadad/hachaim-shelcha-niphlaim-lyrics.html
רחוק מהעין רחוק מהלב רחוק מהכאב
מהלב שמאיים להתרסק
אני נזכרת במבט שלך ברגע האמת
חשבת שאתה מת שראית אותי ואהבתי אותך כמו שאיש לא אהב
נתתי הכל לפעמים יותר ממה שהיה לי
אני שואלת למה היית חייב להרוס את הכל
אתה הדבר הכי טוב שקרה לי ומה שעשית לי לא נסלח רק הזעם מטשטש... המבט שלך אמר הכל...

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Ha'chaim Shelcha Niphla'im"? Напишите ваш комментарий.

Рекомендуемые песни