Sarit Hadad

Текст песни Ba Li

Ba Li видео клип

Sarit Hadad
Обзор
Голоса:
0
Смотри также:
Неверный текст?

Переводы песни Ba Li:

английский

Sarit Hadad - Текст песни Ba Li

באת כמו מלאך למול עיני
מבט ראשון שלך מיד נגע בי
העולם האיר פניו אלי
אתה איתי רואה אותך
ועפה לי ברוח בא לי שתיקח אותי איתך
נרגשת לכבודך
נכספת אל האושר לצידךSarit Hadad - Ba Li - http://ru.motolyrics.com/sarit-hadad/ba-li-lyrics.html
בא לי שניסע רחוק מכאן
לא חשוב בכלל לאן
רק איתך רוצה כל רגע לעולם תמיד אתה הגבר לצידי
נושא אהבתי לכל דרך
שתי עיני שקד ומתנה
יפה האהבה
שלה נועדנו זה לזו בא לי שתיקח...

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Ba Li"? Напишите ваш комментарий.

Рекомендуемые песни