Ahmet Kaya

Текст песни Mahur Beste

Mahur Beste видео клип

Ahmet Kaya
Обзор
Голоса:
0
Смотри также:
Неверный текст?

Ahmet Kaya - Текст песни Mahur Beste

Mahur Beste

Þenlik daðýldý bir acý yel kaldý bahçede yalnýz
O mahur beste çalar Müjgan'la ben aðlaþýrýz
Gitti dostlar þölen bitti ne eski heyecan ne hýz
Yalnýz kederli yalnýzlýðýmýz da sýralý sýrasýz
O mahur beste çalar Müjgan'la ben aðlaþýrýz

Bir yangýn ormanýndan püskürmüþ genç fidanlardýAhmet Kaya - Mahur Beste - http://ru.motolyrics.com/ahmet-kaya/mahur-beste-lyrics.html
Güneþten ýþýk yontarlardý sert adamlardý
Hoyrattý gülüþleri aydýnlýðý çalkalardý
Gittiler akþam olmadan ortalýk karardý

Bitmez sazlarýn özlemi daha sonra daha sonra
Sonranýn bilinmezliði bir boyut katar ki onlara
Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara
Geceler uzar hazýrlýk sonbahara

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Mahur Beste"? Напишите ваш комментарий.

Рекомендуемые песни