Xurshid Rasulov

Текст песни Begonaman

Begonaman видео клип

No photo
Обзор
Голоса:
0
Неверный текст?

Переводы песни Begonaman:

русскийтранслит

Xurshid Rasulov - Текст песни Begonaman

Bu musofir shahrida har dam tutoshib yonaman,
Har qayon borsam bu kun yo'ldan adoshib boraman. Na otam bor, na onam, hech kishim yo'qdir maning,
Har tagi darvozalarda zoru sargardonaman. Ne gunoh qildim, xudo, dunyoda men bo'ldim g'arib,
Har qayerda bekasu bechoraga hamxonaman. Dog'lab qo'ydi yurakni bu falakning gardishi,Xurshid Rasulov - Begonaman - http://ru.motolyrics.com/xurshid-rasulov/begonaman-lyrics.html
Qismatim shundoq ekan, men jumladin begonaman. Bul yoqamni chok etib, faryodu afg'on aylabon,
Barchaning bag'ri butun, men yuragi sadporaman. Endi, Mashrab, qul ekansan, qismating shuldir sening,
Ming shukr, har yerda men hofizi devonaman. Bu musofir shahrida har dam tutoshib yonaman,
Har qayon borsam bu kun, yo'ldan adoshib boraman.

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Begonaman"? Напишите ваш комментарий.

Рекомендуемые песни