Sezen Aksu

Текст песни Ikinci Bahar

Ikinci Bahar видео клип

Sezen Aksu
Обзор
Голоса:
0
Смотри также:
Неверный текст?

Переводы песни Ikinci Bahar:

русский

Sezen Aksu - Текст песни Ikinci Bahar

ÝKÝNCÝ BAHAR

Gamze gamze bir gülüver þimdi
Beni göðsüne alýver þimdi
Mevsimi geldi susadým aþka
Benimle bir bütün oluver þimdi
Ýkinci bahar yaþýyor ömrümSezen Aksu - Ikinci Bahar - http://ru.motolyrics.com/sezen-aksu/ikinci-bahar-lyrics.html
Gel benim yarim oluver þimdi
Seni gül gibi öpe koklaya
Gözümden, dilimden sakýnýr saklar
Bugünki aklýmla severim þimdi
Þiirler þarkýlar söyleyerek
Mehtabý birlikte seyrederek
Benimle bir dünya kuruver þimdi

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Ikinci Bahar"? Напишите ваш комментарий.

Рекомендуемые песни