Nancy Ajram

Текст песни Sana Wara Sana

Sana Wara Sana видео клип

Nancy Ajram
Обзор
Nancy Ajram - ah wnoss альбом
АЛЬБОМ
Голоса:
0
Смотри также:
Неверный текст?

Переводы песни Sana Wara Sana:

английский

Nancy Ajram - Текст песни Sana Wara Sana

Sana wara sana wara sana wara sana Mushtaa el alb lesa leh W badoob w bagheer wamoot aalaik Wirooh haymana tayra leek Tisaalni aala hubi ana ana ana Mushtaea eineya loun einaik Wastana bishou la yseeb eedaik Ya habeebi ma khalas mana albi leek Tisaalni aala hubi ana ana ana Habeebi enta roohi ana W beorbak enta doet el hana Khod omri kulu Sana wara sana wara sana wara sana Mushtaa el alb lesa leh W badoob w bagheer wamoot aalaik Wirooh haymana tayra leek Tisaalni aala hubi ana ana ana Mushtaea eineya loun einaik Wastana bishou la yseeb eedaik Ya habeebi ma khalas mana albi leek Tisaalni aala hubi ana ana ana sahrana maak wadoob maak wirooh hamaha helmeha loak w hawak mayal aeash hawak w btisaal laih khod omri kulu sana wara sana wara sana wara sana Ah men ishou shou el oyoun Wana lama alaeek dayman bakoon Tayra bifarhiti aashea bginoon W btisaal laih khod omri kulu Mushtaa el alb lesa leh W badoob w bagheer wamoot aalaik Wirooh haymana tayra leek Tisaalni aala hubi ana ana ana Mushtaea eineya loun einaik Wastana bishou la yseeb eedaik Ya habeebi ma khalas mana albi leek Tisaalni aala hubi ana ana ana sana wara sana wara sana wara sanaNancy Ajram - Sana Wara Sana - http://ru.motolyrics.com/nancy-ajram/sana-wara-sana-lyrics.html

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Sana Wara Sana"? Напишите ваш комментарий.

Тексты песен альбома "ah wnoss"

Рекомендуемые песни