Hilary Duff
Hilary Duff

Someones Watching Over Me перевод на Сербский

Текст песни

Hilary Duff - Someones Watching Over Me

I found myself today
Oh, I found myself
And ran away
Something pulled me back
Voice of reason
I forgot I had

All I know is you're not here to say
What you always used to say
And it's written in the sky tonight

[Chorus]

So I won't give up
No, I wont break down
Sooner than it seems life turns around
And I will be strong
Even if it all goes wrong
When I'm standing in the dark I'll still believe
Someone's watching over me

I've seen that bright light
And it's shining on my destiny
Shining all the time
And I won't be afraid
To follow everywhere it's taking me

All I know is yesterday is gone
And right now I belong
To this moment
To my dreams

[Chorus]

So I won't give up
No, I wont break downHilary Duff - Someones Watching Over Me - http://ru.motolyrics.com/hilary-duff/someones-watching-over-me-lyrics-serbian-translation.html
Sooner than it seems life turns around
And I will be strong
Even if it all goes wrong
When I'm standing in the dark I'll still believe
Someone's watching over me

It doesn't matter what people say
And it doesn't matter how long it takes
Believe in yourself and you'll fly high

And it only matters how true you are
Be true to yourself
And follow your heart

[Chorus]

So I won't give up
No, I wont break down
Sooner than it seems life turns around
And I will be strong
Even if it all goes wrong
When I'm standing in the dark I'll still believe

That I wont give up
No, I won't break down
Sooner than it seems life turns around
And I will be strong
Even if it all goes wrong
When I'm standing in the dark I'll still believe
That someone's watching over,
Someone's watching over,
Someone's watching over me

Oh, yeah oh...

Someone's watching over me

Сербский перевод

Hilary Duff - Неко ме чува (Сербский перевод)

Пронашла сам себе данас
Пронашла сам себе и побегла
Али нешто ме повукло назад
Глас разума који сам заборавила да имам
Све што знам је да ниси овде да кажеш
Оно што си увек говорио
Али исписано је на небу ноћас

Зато нећу одустати
Не, нећу се сломити
Брже него што се чини живот ће се окренути
И бићу јака
Иако све буде погрешно
Док стојим у мраку вероваћу
Неко ме чува

Видела сам тај зрак светлости
Осветљава моју судбину
Сија сво време
И нећу се плашити
Да је пратим где год ме води
Све што знам јесте да је јуче нестало
И сада припадам
Овом тренутку, својим сновима

Зато нећу одустати
Не, нећу се сломити
Брже него што се чини живот ће се окренутиHilary Duff - Someones Watching Over Me - http://ru.motolyrics.com/hilary-duff/someones-watching-over-me-lyrics-serbian-translation.html
И бићу јака
Иако све буде погрешно
Док стојим у мраку вероваћу
Неко ме чува

Није битно шта људи говоре
Није битно колико траје
Веруј у себе и летећес високо
Битно је само колико си искрен
Буди искрен према себи и прати своје срце

Зато нећу одустати
Не, нећу се сломити
Брже него што изгледа живот ће се окренути
И бићу јака
Иако све буде погрешно
Док стојим у мраку вероваћу
Да нећу одустати
Не, нећу се сломити
Брже него што изгледа живот ће се окренути
И бићу јака
Иако све буде погрешно
Док стојим у мраку вероваћу
Да ме неко чува
Неко ме чува
Неко ме чува

Неко ме чува

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Someones Watching Over Me"? Напишите ваш комментарий.

Другие переводы песен Hilary Duff на Сербский язык