Elissa

Текст песни Ah Min Hawak

Ah Min Hawak видео клип

Elissa
Обзор
Elissa - Aàyshalak альбом
АЛЬБОМ
Голоса:
0
Смотри также:
Неверный текст?

Переводы песни Ah Min Hawak:

английский (3)

Elissa - Текст песни Ah Min Hawak

ya 7abiby b2elly keef, keef beyensany hawak
3omry sar sayf w khareef, ma bey3eesh la7za balak
ya 7abiby men zaman, zayed 3alayee assak
7eeraneh w alby 7eeran, la7za mesh 2ader yensaak
(2x) ana meen 3andy baa3dak, w lameen alby bekoon
men hawak ah men hawak, ah men alby el majafaak
shu saar b7obak su saar, yally 7ayatee seneen
seneen dayaa3Elissa - Ah Min Hawak - http://ru.motolyrics.com/elissa/ah-min-hawak-lyrics.html
(2x) ya 7abiby la la tgheeb, roo7y ma bto7mol ghyabak
enta bee 3omry el 7abib, 3omry mendoonak saraab
ya 7abiby 7addy koon, la malaam w la 3etaab
bein gharamy wel junoon, beghraa2 eb-ba7r el 3azaab ana meen 3andy baa3dak, w lameen alby bekoon
men hawak ah men hawak, ah men alby el majafaak
shu saar b7obak su saar, yally 7ayatee seneen
seneen dayaa3
(3x)

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Ah Min Hawak"? Напишите ваш комментарий.

Тексты песен альбома "Aàyshalak"

Рекомендуемые песни