Doda

Текст песни Prowokacja

Prowokacja видео клип

Doda
Обзор
Голоса:
0
Смотри также:
Неверный текст?

Doda - Текст песни Prowokacja

Ju¿ wiesz niegrzeczna jestem bardzo tak,
¯e tych co gra im w duszy tylko strach,
Przera¿a moja prowokacja,
Wa¿na jest dla nich w³asna racja.

Hej, hej to z ciebie œmiejê siê,
O tak, ty wiesz lepiej jak ja ¿yjê,
O nie, nigdy nie z³amiesz mnie,
Wiem, ¿e k³amstwem jeszcze nikt nie wygra³, nie o nie.

Co noc w swych norach podniecaj¹ siê,
Bo w dzieñ ju¿ wszyscy przeczytaj¹ ¿e,
Pijana by³a, wiêc zdradzi³a,
¯e szmat¹ by³a ju¿ nie kry³a.

Hej, hej to z ciebie œmiejê siê,
O tak, ty wiesz lepiej jak ja ¿yjê,
O nie, nigdy nie z³amiesz mnie,
Wiem, ¿e k³amstwem jeszcze nikt nie wygra³.

Sk¹d wiesz komu uwierzyæ masz,
Nie tym, którzy mym kosztem tucz¹,
Siê fa³szem i œmiej¹ ci siê w twarz.
Doda - Prowokacja - http://ru.motolyrics.com/doda/prowokacja-lyrics.html
Nie, nie, nie, nie,

Gdy wiêc, kolejny raz przeczytasz ¿e,
Wild Bitch to z winy swej rozwiod³a siê,
Pamiêtaj, ¿e za twoj¹ kasê mózg pior¹,
Ca³ej Polskiej masie.

Hej, hej to z ciebie œmiejê siê,
O tak, ty wiesz lepiej jak ja ¿yjê,
O nie, nigdy nie z³amiesz mnie,
Wiem, ¿e k³amstwem jeszcze nikt nie wygra³.

Hej, hej to z ciebie œmiejê siê,
O tak, ty wiesz lepiej jak ja ¿yjê,
O nie, nigdy nie z³amiesz mnie,
Wiem, ¿e k³amstwem jeszcze nikt nie wygra³ nie.

Hej, hej to z ciebie œmiejê siê,
O tak, ty wiesz lepiej jak ja ¿yjê,
Hej, hej to z ciebie œmiejê siê,
Wiem, ¿e k³amstwem jeszcze nikt nie wygra³ nie,
Hej, hej to z ciebie œmiejê siê,
Wiem, ¿e k³amstwem jeszcze nikt nie wygra³ nie.

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Prowokacja"? Напишите ваш комментарий.

Рекомендуемые песни