Dariush

Текст песни Taaghat

Taaghat видео клип

Dariush
Обзор
Dariush - Aashofteh Bazar альбом
АЛЬБОМ
Голоса:
0
Смотри также:
Неверный текст?

Переводы песни Taaghat:

английский

Dariush - Текст песни Taaghat

taghate man
taghate del
taghate sang ast na dar zamin na dar zaman
jaye darang ast biya ke vaght tang ast
mara hosele tang ast har kasi hamanafasam shod - everybody who bacame my fellow
daste akhar ghafasam shodDariush - Taaghat - http://ru.motolyrics.com/dariush/taaghat-lyrics.html
mane sade be khiyalam ke hame kar o kasam shod on ke asheghane khandid
khande haye man ro dozdid poshte pelke mehrabooni khabe yek tote'ee midid reside am be nakoja
kahste az in hal o hava hadise tan nist mara
taghate man nist mara dele tarane tang ast
ghazal paride rang ast

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Taaghat"? Напишите ваш комментарий.

Рекомендуемые песни