Credo

Текст песни Es nenācu šai vietā

Es nenācu šai vietā видео клип

Credo
Обзор
Голоса:
0
Смотри также:
Неверный текст?

Credo - Текст песни Es nenācu šai vietā

Es nenācu šai vietā savu miegu izgulēti,
Es nenācu šai vietā savu miegu izgulēti.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rairā rallallā, rādi rallallā.

Nācu ēsti, nācu dzerti, nācu jautri padzīvoti,
Nācu ēsti, nācu dzerti, nācu jautri padzīvoti.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rairā rallallā, rādi rallallā.

Ja es būtu to zinājis, ka tik jauki šai vietā,
Ja es būtu to zinājis, ka tik jauki šai vietā.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rairā rallallā, rādi rallallā.

Es būt' sievu līdz paņēmis ar visiemi bērniņiem,
Es būt' sievu līdz paņēmis ar visiemi bērniņiem.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rairā rallallā, rādi rallallā.

Tie palika aizkrāsnēi, vēderiņus kasīdami,
Tie palika aizkrāsnēi, vēderiņus kasīdami.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rairā rallallā, rādi rallallā.

Visa mana naba nieza, kā es gribu brandavīnu,
Visa mana naba nieza, kā es gribu brandavīnu.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rairā rallallā, rādi rallallā.
Credo - Es nenācu šai vietā - http://ru.motolyrics.com/credo/es-nenacu-sai-vieta-lyrics.html
Kad iedzēru brandavīnu, tad nabiņa neniezēja,
Kad iedzēru brandavīnu, tad nabiņa neniezēja.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rairā rallallā, rādi rallallā.

Kad iedzēru johaidriku, nospārdīju Miku pliku,
Kad iedzēru johaidriku, nospārdīju Miku pliku.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rairā rallallā, rādi rallallā.

Mūsu ciema meitiņāmi treju taku vēderiņi,
Mūsu ciema meitiņāmi treju taku vēderiņi.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rairā rallallā, rādi rallallā.

Pa pirmiemi žīda brauca, pa otriemi čigāniņi,
Pa pirmiemi žīda brauca, pa otriemi čigāniņi.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rairā rallallā, rādi rallallā.

Pa trešiemi ciema puiši žagariņus vizināja,
Pa trešiemi ciema puiši žagariņus vizināja.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rairā rallallā, rādi rallallā.

Es nenācu šai vietāi savu miegu izgulēti,
Es nenācu šai vietāi savu miegu izgulēti.
Rai-rai-rai ri-tam, rai-rai-rai ritam
Rairā rallallā, rādi rallallā.
Hei!

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Es nenācu šai vietā"? Напишите ваш комментарий.

Рекомендуемые песни