Carole Samaha

Текст песни Ghali 3alayi

Ghali 3alayi видео клип

Carole Samaha
Обзор
Голоса:
0
Смотри также:
Неверный текст?

Carole Samaha - Текст песни Ghali 3alayi

Min awal ma tla'ayna ana wa yak
fi shi gharib
ghayyar omri wa sar yihali ayami
ma 3ad ouyouni yi shoufou ghayrak iddami

Repeat verse

Chorus

faja' yalli 7asayto
akbar minni la'ayto
w t'ha2a2 yalli 7limto min zaman
ghali 3alayi
ghmourni w khodni la ouyounak
ma 3ad fiyyeh 3ish da'2i'a min dounak
ghali 3alayi Carole Samaha - Ghali 3alayi - http://ru.motolyrics.com/carole-samaha/ghali-3alayi-lyrics.html
ghali 3alayi

'arib layyi
la ti7rimni min 7obbak
khaf aleyi
7mini w trikni min orbak
arrib layyi
arrib layyi

ma tsawart bi hayati fi insan
law min ma kan
ta'dor kilmi minno tsaharni layali
wa lamma yab 3od yib'a sawto bi bali

Repeat chorus

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Ghali 3alayi"? Напишите ваш комментарий.

Рекомендуемые песни