Candan Erçetin

Текст песни Sensizlik

Sensizlik видео клип

Candan Erçetin
Обзор
Candan Erçetin - Melek альбом
АЛЬБОМ
Голоса:
+1
Смотри также:
Неверный текст?

Candan Erçetin - Текст песни Sensizlik

Bir garip hüzün çöker insana
El ayak çekilince-when all people disappear(its an idiom,she say when hand Tek baþýna kalýrsýn dünyada
Etraf sessizleþince Ýnan bu ev alýþamadý
Hiçbir zaman sensizliðe
Þimdi sensizlik oturuyor
Kalkýp gittiðin yerde Yalnýzlýða elbet alýþýr bedenimCandan Erçetin - Sensizlik - http://ru.motolyrics.com/candan-ercetin/sensizlik-lyrics.html
Yalnýzlýkla belki de baþa çýkabilirim Çok zor gelse bile yaþar öðrenirim
Sensizlik benim canýmý acýtan Bir derin korku düþer ruhuma
Duvarlar seslenince Karanlýk oyun oynar aklýma
Gölgeler dans edince Ýnan bana alýþamadým
Hiçbir zaman sensizliðe Þimdi sensizlik dolaþýyor
Çýkýp gittiðin bu evde

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Sensizlik"? Напишите ваш комментарий.

Тексты песен альбома "Melek"

Рекомендуемые песни