The Cranberries
The Cranberries

Zombie перевод на Вьетнамский

Текст песни

The Cranberries - Zombie

Another head hangs lowly,
Child is slowly taken.
And the violence caused such silence,
Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family.
In your head, in your head they are fighting,
With their tanks and their bombs,
And their bombs and their guns.
In your head, in your head, they are crying... In your head, in your head,
Zombie, zombie, zombie,
Hey, hey, hey. What's in your head,
In your head,
Zombie, zombie, zombie?
Hey, hey, hey, hey, oh, dou, dou, dou, dou, dou... Another mother's breakin',The Cranberries - Zombie - http://ru.motolyrics.com/the-cranberries/zombie-lyrics-vietnamese-translation.html
Heart is taking over.
When the vi'lence causes silence,
We must be mistaken. It's the same old theme since nineteen-sixteen.
In your head, in your head they're still fighting,
With their tanks and their bombs,
And their bombs and their guns.
In your head, in your head, they are dying... In your head, in your head,
Zombie, zombie, zombie,
Hey, hey, hey. What's in your head,
In your head,
Zombie, zombie, zombie?
Hey, hey, hey, hey, oh, oh, oh,
Oh, oh, oh, oh, hey, oh, ya, ya-a...

Вьетнамский перевод

The Cranberries - Thây Ma (Вьетнамский перевод)

Một sinh mạng lại gục xuống
Một đứa trẻ lại bắt đầu bước vào cuộc chiến
Và bạo lực đã làm nên sự im lặng này
Ai trong chúng ta đã phạm phải sai lầm ?

Nhưng bạn thấy đấy, không phải tôi
Cũng không phải gia đình tôi
Trong đầu bạn , trong tâm trí bạn
Họ đang đánh nhau
Với xe tăng, với bom đạn của họ
Với bom đạn và súng ống của họ
Trong tâm trí bạn
Họ đang gào khóc

Trong tâm trí bạn, trong tâm trí bạn
Là những thây ma, thây ma, thây ma
Trong đầu bạn , trong tâm trí bạn là những gì ?
Là những thây ma, thây ma, thây ma

Một người mẹ nào đó đang suy sụpThe Cranberries - Zombie - http://ru.motolyrics.com/the-cranberries/zombie-lyrics-vietnamese-translation.html
Trái tim đã quá sức chịu đựng
Khi bạo lực gây nên sự im lặng đáng sợ
Chắc chắn chúng ta đã phạm sai lầm

Cũng như chuyện trong quá khứ từ năm 1916
Trong đầu bạn , trong tâm trí bạn
Họ vẫn đang đánh nhau
Với xe tăng , bom đạn của họ
Với bom đạn và súng ống của họ
Trong tâm trí bạn, trong tâm trí bạn
Họ đang chết dần đi

Trong tâm trí bạn, trong tâm trí bạn
Là những thây ma, thây ma, thây ma
Cái gì trong tâm trí, trong tâm trí bạn ?
Chính là những thây ma, thây ma, thây ma
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, hey-oh, yeah, yeah, yeah

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Zombie"? Напишите ваш комментарий.