Taylor Swift
Taylor Swift

Back to December перевод на Шведский

Текст песни

Taylor Swift - Back to December

I'm so glad you made time to see me
How's life, tell me how's your family?
I haven't seen them in a while
You've been good, busier than ever

We small talk, work, and the weather
Your guard is up and I know why
Because the last time you saw me
It still burned in the back of your mind
You gave me roses and I left them there to die

So this is me swallowing my pride
Standing in front of you
Saying I'm sorry for that night
And I go back to December all the time

It turns out freedom aint nothing but missing you
Wishing that I realized what I had when you were mine
I go back to December, turn around and make it all right
I go back to December all the time

These days I haven't been sleeping
Staying up playing back myself leaving
When you birthday passed
And I didn't call

Then I think about summer, all the beautiful times
I watched you laughing
From the passenger side
And I realized I loved you in the fall

And then the cold came, the dark days
When fear crept into my mind
You gave me all your love
And all I gave you was goodbye
Taylor Swift - Back to December - http://ru.motolyrics.com/taylor-swift/back-to-december-lyrics-swedish-translation.html
So this is me swallowing my pride

Standing in front of you
Saying I'm sorry for that night
And I go back to December all the time

It turns out freedom aint nothing but missing you
Wishing that I realized what I had when you were mine
I go back to December, turn around and change my own mind
I go back to December all the time

I miss your tan skin, your sweet smile
So good to me, so right
And how you held me in your arms
That September night

The first time you ever saw me cry
Maybe this is wishful thinking
Probably mindless dreaming
But if we loved again I swear I'd love you right

I'd go back in time and change it but I can't
So if the chain is on your door, I understand

But this is me swallowing my pride
Standing in front of you
Saying I'm sorry for that night
And I go back to December

It turns out freedom aint nothing but missing you
Wishing that I realized what I had when you were mine
I go back to December, turn around and make it all right
I go back to December, turn around and change my own mind
I go back to December all the time

All the time...

Шведский перевод

Taylor Swift - Tillbaka till december (Шведский перевод)

Jag är glad att du tog tid att träffa mig
Hur är det? Berätta, hur mår familjen?
Jag har inte sett dem på ett tag
Det har gått bra för dig; mer upptagen än någonsin
Vi småpratar, diskuterar vädret
Du är på vakt och jag vet varför
För senast gången du såg mig
Är ännu fastetsad i ditt minne
Du gav mig rosor och jag lämnade dem att dö

Så det här är jag, när jag sväljer min stolthet,
Står framför dig och säger
Förlåt för den där kvällen
Och jag går tillbaka till december hela tiden,
Det visade sig att friheten är inget
förutom att sakna dig
Önskar att jag insett vad jag hade när du var min
Och jag går tillbaka till december,
svänger mig om
Och ställer allt till rätta
Jag går tillbaka till december hela tiden

Senaste tiden har jag sovit dåligt,
Stannat upp och tänkt igenom mig försvinna,
När din födelsedag passerade
Och jag ringde inte, då tänker jag på sommaren
Alla vackra minnen
När jag såg dig skratta i passagerarsätet
Och på hösten när jag förstod att jag älskade dig
Och sen kom kylan,
Med de mörka dagarna
kröp också rädslan in i mitt sinne
Du gav mig all din kärlek
Och allt jag gav dig var farväl

Så det här är jag, när jag sväljer min stolthet,
Står framför dig och säger
Förlåt för den där kvällenTaylor Swift - Back to December - http://ru.motolyrics.com/taylor-swift/back-to-december-lyrics-swedish-translation.html
Och jag går tillbaka till december hela tiden,
Det visade sig att friheten är inget
förutom att sakna dig
Önskar att jag insett vad jag hade när du var min
Och jag går tillbaka till december,
svänger mig om
Och ställer allt till rätta
Jag går tillbaka till december hela tiden

Jag saknar dina brunbrända hud, ditt söta leende
Du var så snäll mot mig, så snäll
Och hur du höll mig i din famn
Den där september kvällen:
Första gången du såg mig gråta
Kanske är det här önsketänkande
Troligtvis tanklöst drömmande
Om vi älskade igen,
svär jag att jag skulle älska dig rätt
Jag skulle gå tillbaka i tiden
och ändra det men jag kan inte
Så om kedjan är på din dörr förstår jag

Så det här är jag, när jag sväljer min stolthet,
Står framför dig och säger
Förlåt för den där kvällen
Och jag går tillbaka till december hela tiden,
Det visade sig att friheten är inget
förutom att sakna dig
Önskar att jag insett vad jag hade när du var min
Och jag går tillbaka till december,
svänger mig om
Och ställer allt till rätta
Jag går tillbaka till december,
svänger mig om
Och ändrar min egen uppfattning
Jag går tillbaka till december hela tiden

Hela tiden

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Back to December"? Напишите ваш комментарий.