Shontelle
Shontelle

Impossible перевод на Шведский

Текст песни

Shontelle - Impossible

I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did, I did

And you were strong and I was not
My illusion, my mistake
I was careless, I forgot
I did

And now when all is done
There is nothing to say
You have gone and so effortlessly
You have won
You can go ahead tell them

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now

Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible

Falling out of love is hard
Falling for betrayal is worse
Broken trust and broken hearts
I know, I know

Thinking all you need is there
Building faith on love and words
Empty promises will wear
I know, I know

And now when all is gone
There is nothing to say
And if you're done with embarrassing meShontelle - Impossible - http://ru.motolyrics.com/shontelle/impossible-lyrics-swedish-translation.html

On your own you can go ahead tell them

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now

Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible!
Ooh impossible (yeah yeah)

I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now

Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible

I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did..

Шведский перевод

Shontelle - Omöjligt (Шведский перевод)

Jag kommer ihåg för många år sen
Berättade någon åt mig att jag borde
Vara försiktig när det kommer till kärlek
Jag var, jag var

Och du var stark och jag var inte
Min fantasi, mitt misstag
Jag var ovarsam, jag glömde
Jag var

Och nu när allt är gjort
Finns det inget att säga
Du har försvunnit och så obesvärat
Du har vunnit
Du kan gå och berätta åt dem

Berätta allt jag vet nu
Ropa ut det från hustaken
Skriv det på horisonten
Allt vi hade har försvunnit

Berätta att jag var lycklig
Och att mitt hjärta är brustet
Alla mina ärr är öppna
Berätta åt dem vad jag hoppades skulle varit
Omöjligt, omöjligt
Omöjligt, omöjligt

Att försöka att inte älska är svårt
Att falla för ett bedrägeri är värst
Brustna förtroenden och brustna hjärtan
Jag vet, jag vet

Tänker att allt du behöver finns där
Bygger tillit på kärlek och ord
Tomma löften kommer att nötas
Jag vet, jag vet

Och nu när allt är försvunnet
Finns det inget att säga
Och om du har gjort mig tillräckligt generad
På egen hand kan du gå och berätta åt dem

Berätta allt jag vet nuShontelle - Impossible - http://ru.motolyrics.com/shontelle/impossible-lyrics-swedish-translation.html
Ropa ut det från hustaken
Skriv det på horisonten
Allt vi hade har försvunnit

Berätta att jag var lycklig
Och att mitt hjärta är brustet
Alla mina ärr är öppna
Berätta åt dem vad jag hoppades skulle varit
Omöjligt, omöjligt
Omöjligt, omöjligt
Omöjligt, omöjligt
Omöjligt, omöjligt!
Ooh omöjligt (yeah yeah)

Jag kommer ihåg för många år sen
Berättade någon åt mig att jag borde
Vara försiktig när det kommer till kärlek
Jag var

Berätta allt jag vet nu
Ropa ut det från hustaken
Skriv det på horisonten
Allt vi hade har försvunnit

Berätta att jag var lycklig
Och att mitt hjärta är brustet
Alla mina ärr är öppna
Berätta åt dem vad jag hoppades skulle varit
Omöjligt, omöjligt
Omöjligt, omöjligt
Omöjligt, omöjligt
Omöjligt, omöjligt

Jag kommer ihåg för många år sen
Berättade någon åt mig att jag borde
Vara försiktig när det kommer till kärlek
Jag var...

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Impossible"? Напишите ваш комментарий.