Serdar Ortac
Serdar Ortac

Mesafe перевод на Русский

Текст песни

Serdar Ortac - Mesafe

Bir zamanlar sevdiðin
Bana güller verdiðin
Bir zamanlar sevdiðin
Bana güller verdiðin
Hiç yüzünden darýlmak
Alýn yazýmsa sildim çoktan
TO BE OFFENDED BY BEAUTIFUL THINGS
Peþimdem gelirsen
IF YOU FIGHT FOR LOVESerdar Ortac - Mesafe - http://ru.motolyrics.com/serdar-ortac/mesafe-lyrics-russian-translation.html
Çözmeyi düþünürsen
MAYBE ONE DAY YOU WILL FIND
Boþver boþver
Yüreðinden yaralý bizim hikayemiz
EVEN IF I ERASE WHAT IS LEFT OF MY DESTINY, IT WONT GO AWAY
Geldim anlamýyor
Yüreðinden yaralý bizim hikayemiz
Sevdim anlamýyor

Русский перевод

Serdar Ortac - Mesafe (Расстояние) (Русский перевод)

Bir zamanlar sevdiğin,
Aşkı bildiğin günler oldu mu?
Bana güller verdiğin,
Tatlı nameler gerçek oldu mu?
Были ли дни, когда ты любил(а)
Любовь знал(а) ?
Были ли правдой сладкие послания,
В которых ты посылал(а) мне розы?

Hiç yüzünden darılmak,
Her güzel şeye alınmak,
Bitik ve mutsuz anılmak,
Alın yazımsa, sildim çoktan
Дуться из-за пустяков,
Обижаться на все хорошее,
Изнуренным и несчастным вспоминаться
На лбу мне написано (судьба) если, стер давно.

Peşimdem gelirsen,
Aşk için direnirsen,
Nerede yanlış bilirsen,Serdar Ortac - Mesafe - http://ru.motolyrics.com/serdar-ortac/mesafe-lyrics-russian-translation.html
Belki bir gün bulursun,
Ama sen onu da unutursun,
Boşver…
Если ты пойдешь за мной,
Если будешь бороться ради любви,
Если знаешь, где ошибка
Может быть и найдешь однажды,
Но и это ты забудешь
Не обращай внимания…

Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz
Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor
İki sohbet aralı, bütün mesafemiz
Geldim anlamıyor…
Наша история ранена в сердце
Даже если сотру то, что осталось от моей судьбы, не получается
Между двумя беседами все наше расстояние
Я пришел - не понимает

Для песни "Mesafe" доступно 2 версии перевода на русский:

Версия [1]Версия [2]

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Mesafe"? Напишите ваш комментарий.