Nelly Furtado
Nelly Furtado

Say It Right перевод на Вьетнамский

Текст песни

Nelly Furtado - Say It Right

(Break It, Break It Down)
(You don't mean nothing at all to me)
(Break it, break it, break it, break it, down)

In the day
In the night
Say it right
Say it all
You either got it
Or you don't
You either stand or you fall
When your will is broken
When it slips from your hand
When there's no time for joking
There's a hole in the plan

Oh you don't mean nothing at all to me
No you don't mean nothing at all to me
But you got what it takes to set me free
Oh you could mean everything to me

I could say (say)
That I'm not (not)
Lost (lost)
And at fault (fault)

I could say (say)
That I don't (don't)
Love the light (light)
And the dark (love the light)
Nelly Furtado - Say It Right - http://ru.motolyrics.com/nelly-furtado/say-it-right-lyrics-vietnamese-translation.html
I could say (say)
That I don't (don't)
Know that I (I)
Am alive (alive)
And I'll love (love)
What I feel (feel)
I could show (show you)
You tonight
You tonight

Oh you don't mean nothing at all to me
No you don't mean nothing at all to me
But you got what it takes to set me free
Oh you could mean everything to me

From my hands I could give you
Something that I made

From my mouth I could
Sing you another brick that I laid

From my body (from ny body)
I could show you ( I could show you)
A place (a place)
God knows (that only god knows)

You should know the space is holy
Do you really want to go? (two, three, four)
(You don't mean no nothing at all to me)
(You don't mean nothing at all to me)

Вьетнамский перевод

Nelly Furtado - Nói Cho Đúng (Вьетнамский перевод)

Dù ban ngày hay đêm tối
Phải nói đúng và nói hết
Anh có thể hiểu hoặc không
Anh đứng vững hay ngã quỵ

Lúc ý chí anh lung lay
Khi tay anh vuột mât hết
Đây không phải lúc nô đùa
Vì có lỗ thủng rất lớn
Trong cái kế hoạch này đó

Ôi, anh đâu có nghĩa gì đối với em
Ôi, anh đâu có nghĩa gì đối với em
Nhưng anh có bản lãnh để cho em sự tự do
Và như thế anh có thể là tất cả của đời em

Em không thể phủ nhận rằng
Em có lỗi, đã lạc lối
Em không thể phủ nhận rằng
Em yêu bóng tối và ánh sáng
Em không thể phủ nhận mình
Có biết mình còn sống khôngNelly Furtado - Say It Right - http://ru.motolyrics.com/nelly-furtado/say-it-right-lyrics-vietnamese-translation.html
Và những gì em cảm thấy
Em sẽ cho anh biết tối nay

Ôi, anh đâu có nghĩa gì đối với em
Ôi, anh đâu có nghĩa gì đối với em
Nhưng anh có bản lãnh để cho em sự tự do
Và như thế anh có thể là tất cả đối với em

Từ tay này, em có thể
Cho anh những thứ em làm được
Từ miện này em có thể
Hát cho anh một bài em vừa viết
Từ tấm thân này em sẽ
Cho anh biết những nơi huyền bí
Nơi chỉ có Ân trên mới biết
Anh nên biết chỗ này là thần thánh
Vậy anh có muốn đi tới đó không?

Ôi, anh đâu có nghĩa gì đối với em
Ôi, anh đâu có nghĩa gì đối với em
Nhưng anh có bản lãnh để cho em sự tự do
Và như thế anh có thể là tất cả đối với em

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Say It Right"? Напишите ваш комментарий.