Den Saakaldte

Текст песни Satans Synder

Satans Synder видео клип

Den Saakaldte
Обзор
Den Saakaldte - All Hail Pessimism альбом
АЛЬБОМ
Голоса:
0
Неверный текст?

Переводы песни Satans Synder:

английский

Den Saakaldte - Текст песни Satans Synder

Måten jeg lever mitt liv
Og hvordan jeg skal dø
Har vært bestemt tidsaldre før meg
Og jeg bier ikke for rettledelse
Livet går videre for meg
Med de ting som er gjort og vil aldri forandres
Uten anger eller skyld
Vintrene som gikk
Lot merke min kropp
Lot merke mitt sinn
Og våren som fulgteDen Saakaldte - Satans Synder - http://ru.motolyrics.com/den-saakaldte/satans-synder-lyrics.html
Kom ikke med varme
Og feilet å komme med håp
Jeg trasket og vandret i mørke og snø
I en stillhet som ikke trenger bety skyld
Heller enn sikkerhet og stolthet
Slik Satan aldri klaget over "Fall"
Søker å finne sannheten risset i stein
Det var aldri fall
Det har aldri vært
Åpne opp øynene ... Omfavn sannheten
Du står foran oss alle

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Satans Synder"? Напишите ваш комментарий.

Тексты песен альбома "All Hail Pessimism"

Рекомендуемые песни