Alex Ubago

Текст песни Ahora Que No Estas

Ahora Que No Estas видео клип

Alex Ubago
Обзор
Alex Ubago - Que Pides Tu альбом
АЛЬБОМ
Голоса:
0
Композиторы:
  • Alejandro Martinez De Ubago Rodriguez
  • Jesus Nicolas Gomez Gomez
Теги:
  • fun
  • male vocalist
  • romantica
  • spanish
  • spanish pop
Смотри также:
Неверный текст?

Alex Ubago - Текст песни Ahora Que No Estas

Alex To - I'm So Sorry

Ohh waa hooooo hooo hoooo
Heyyy yea
Yeah yeah yeah

Chang shing wo nai
Dow shing do wei la ay
Wo tzow zai cha
Sha sha da fa dai
Wo ren di lie
Knee chuen chuen da ay

Whooa ooo ooo

Wo shing hai tzai
Ay ni da ren da ay tzai
Ku ku tun
Shao ku ku bu chu lie
Wu shing shang hai
Ni ing guy ming bai
Ay thai dou khong shi
Shao shao rong yi
Who shing who ay tai shur won yi

Whoa ooo oooo

Dway ni da fu chu
Dou fung zai shing lee
Wo shur tzom che yum chun shi
Wo chumma wei wun chi nooo

*CHORUS*Alex Ubago - Ahora Que No Estas - http://ru.motolyrics.com/alex-ubago/ahora-que-no-estas-lyrics.html
Feel so sorry, baby I'm sorry
I never meant, I never meant to hurt you
Wo shing shang hi
ahh
Ni ing guy ming bai
Wo hooo ooo
Feel so lonely, baby I'm so lonely
Do you know, I need you to come back
Are you alright
Chien qwai dien wei li

Woo ahh hoo hooo hoo hooo hooo hoooo hoo hoooo hoo oooo oooo

Chang shing gan thai
Ying ni yo bu fan kai
Che yi shun
Che yung huh ni shang ay
You ni thong thai
Che wei ni dang dai

uuhhh

Ay shur chuen chuen
Ay shur bu huh
Bu tzai who chumma wei
Thong ku won fan
Wo chun da tai bun
Bu dong shing tun
Baby Please come back
Oh yea yea yea yea

*CHORUS*

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Ahora Que No Estas"? Напишите ваш комментарий.

Тексты песен альбома "Que Pides Tu"

Рекомендуемые песни