A-Ha
A-Ha

Velvet перевод на Словацкий

Текст песни

A-Ha - Velvet

Her skin is like velvet
Her face cut from stone
Her eyes when she's smiling
Will never reach home
But hear how she sings

Her touch would be tender
Her lips would be warm
But when we're together
I'm always alone

But hear how she singsA-Ha - Velvet - http://ru.motolyrics.com/a-ha/velvet-lyrics-slovak-translation.html
But hear how she sings
Hear how she sings

Her skin is like velvet
So I went to her home
Her place like a palace
With things you can't own

Her skin is like velvet
But hear how she sings
But hear how she sings

Словацкий перевод

A-Ha - Zamatová (Словацкий перевод)

Jej pokožka je ako zamat
Jej tvár vytesaná z kameňa
Jej oči keď sa smeje
Nikdy nedosiahnu domov
Ale počuj ako spieva

Jej dotyk by bol nežný
Jej pery by boli teplé
Ale keď sme spolu
Som vždy sámA-Ha - Velvet - http://ru.motolyrics.com/a-ha/velvet-lyrics-slovak-translation.html
Ale počuj ako spieva
Ale počuj ako spieva
Počuj ako spieva

Jej pokožka je ako zamat
Tak som teda išiel do jej domu
Jej miesto je ako palác
Z vecami ktoré nemôžeš vlastniť
A počuj ako spieva
Počuj ako spieva ...

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Velvet"? Напишите ваш комментарий.

Другие переводы песен A-Ha на Словацкий язык